Female Economy

AUDIO|VIDEO-INSTALLATIE OVER OUDERENMISHANDELING 


Benimsemek: in het Turks bestaat er een uitdrukking: het 'toe-ikken' van iets of iemand. Deze innerlijke beweging, naar een persoon, een plek of een object, is niet bezittelijk, gaat niet over het toe-eigenen maar gaat over het feit dat de ander jou ten diepste aangaat.

Ouderenmishandeling is een groot taboe. Naar schatting worden jaarlijks ruim 200.000 ouderen boven de 65 jaar mishandeld. Dit aantal neemt vanwege de vergrijzing enkel toe en dus is het belangrijk om ouderen toe-te-ikken daar waar zij kwetsbaar zijn.

In opdracht van Stadsdeel West gemeente Amsterdam verzamelden Nazmiye Oral en Zina tien indringende en persoonlijke verhalen over ouderenmishandeling. De eigen verhalen in de audio|video-installatie worden zelf verteld door ouderen, familieleden en hulpverleners.

OMDAT JIJ MIJ TEN DIEPSTE AANGAAT ABOUT

Ouderenmishandeling is nog steeds een groot taboe. Naar schatting worden jaarlijks ruim 200.000 ouderen boven de 65 mishandeld. Door de vergrijzing stijgt landelijkde gemiddelde leeftijd, de druk op de zorg en mantelzorgers neemt toe en daarmee worden het aantal ouderen dat in aanraking kan komen met mishandeling ook groter. Daarom is het belangrijk om na te denken over de positie van de ouderen en ze te beschermen daar waar zij kwetsbaar zijn. De noodzaak om dit probleem bespreekbaar te maken en hier zichtbaarheid aan te geven is groot. Zinaplatform, onder artistieke leiding van Adelheid Roosen, heeft in opdracht van stadsdeel West gemeente Amsterdam een installatie ontwikkeld die vanuit verschillende perspectieven en culturele achtergronden verhalen over ouderenmishandeling vertelt en daarmee bijdraagt aan de doorbreking van het taboe dat op dit onderwerp rust.

In juni 2015 lazen wij over de voortzetting van het actieplan "ouderen in veilige handen". Hierin wordt als eerste punt het doorbreken van het taboe genoemd. Zina heeft de expertise in huis om verhalen te verzamelen en deze op een toegankelijke manier te vertellen zonder de waarachtigheid van het verhaal te verliezen. Bij ons staat de kracht van de ontmoeting centraal. Door op basis van gelijkwaardigheid de ontmoeting aan te gaan, horen wij verhalen die voor anderen verborgen blijven. Deze verhalen worden vervolgens verwerkt tot theatermonoloog of zoals in dit geval, tot kunstinstalatie waardoor de ontvanger van het verhaal, vaak ook voor het eerst, kennis maakt met de problematiek die zich achter gesloten voordeur afspeelt. Op die manier krijgt de perceptie van de wereld een zetje wat moet leiden tot een actieve waarneming van de problematiek en preventief handelen.

De installatie Omdat jij mij ten diepste aangaat heeft tot stand kunnen komen dankzij de gezamenlijke inzet van lokale organisaties uit Amsterdam-West, opererend binnen de welzijn-, zorg- en veiligheidssector. Het netwerk dat rondom de totstandkoming van deze installatie is ontstaan, houden we ook in de toekomst graag vitaal. Samen onderzoeken we in hoeverre er nog betere afstemming mogelijk is binnen de geweldsketen en hoe we van elkaars expertise kunnen lezen. Indien dit succesvol is, breiden we deze aanpak graag uit. De uitwisseling van informatie is van levensbelang in de signalering en aanpak van deze problematiek.

De installatie is landelijk op diverse plekken te zien geweest. Van ouderencentra tot buurthuizen en op congressen over ouderenzorg: we streven een groot aantal speelplekken na om bij te dragen aan het doorbreken van het zwijgen. Telkens is de doelstelling om slachtoffers, hulpverleners en beleidsmakers met elkaar in contact te brengen. Daarnaast wordt de installatie ook ingezet om handelingsverlegenheid te bestrijden door het in combinatie met een workshop aan te bieden aan professionals.

Adelheid Roosen en Zina hebben het verzamelen van verhalen in hun DNA verweven. Eerder maakten zij de BeautyVerhalenSalon (2007) waarbij bezoekers onder het genot van een handmassage afgesloten van de buitenwereld luisteren naar intieme levensverhalen over migratie en de GeweldVerhalenKaravaan (2011) waarin levensverhalen met het thema huiselijk geweld een stem kregen. Deze installaties zijn gemaakt en landelijk ingezet in samenwerking met Het Kopland (voormalig Toevluchtsoord Groningen) en andere Blijfhuizen in Nederland.

Voor haar oeuvre ontving Adelheid Roosen in 2015 de Van Praagprijs welke uitgereikt werd door het Humanistisch Verbond. De Jury bewonderd haar omdat zij 'onvermoeibaar vecht voor een wereld waarin medemenselijkheid een nieuwe kans krijgt'.

Met dank aan: Joop, Marco, Toon, Nezaket, Suzan, Map, Marijke, Annelies, Linda, Otto, Letitia, Leo, Havva, Cees, Fatima, Samora, Hinke, Binnur, David, Roel, Marianne & hond Lara, Elly, Christa, Mette, Trudie, Maruth, Nafiye, Jochem, Sebastiaan. En Stadsdeel West, Politie Amsterdam, Veilig Thuis, Woonzorgcentrum de Boeg, Woonzorgcentrum de Klinker, Thuiszorgoutlet A'dam, Willemsoord BV Den Helder, Foto Formation.

OMDAT JIJ MIJ TEN DIEPSTE AANGAAT PICTURES

  • nieuwsbrief hoofdbeeld
  • ten diepste interview pieter hilhorst podium mozaiek
  • ten diepste publiek op bedden 02 podium mozaiek
  • ten diepste speeddate podium mozaiek
  • ten diepste podium mozaiek publiek ligt op bedden
 • Previous
 • Next

OMDAT JIJ MIJ TEN DIEPSTE AANGAAT CREDITS

concept Nazmiye Oral
film Jenneke Boeijink
camera Susanne Bakker
ontwerp installatie Dymph Boss
research Seval Okyay, Agnes Matthews, Nicky Groot
technische bouw Daan Hazendonk
artistieke direction Adelheid|Zinaplatform


with grace to
Annelies van Voornveld, Binnur Okyay, Cees Hansen, David Wayne, Fatima, Havva Oral, Hinke van Barneveld, Jochem van Rijsingen, Joop Ploeger, Leo Westra, Letitia Valpoort, Marco de Groot, Nezaket Orhan, Roel Walraven, Otto Sluizer, Samora Bergtop, Suzan Aktas, Toon Capel en Marianna en haar hond Lara die ons hun verhalen hebben gegeven en/of hebben ingesproken en/of aan de film hebben meegewerkt.

in cooperation with
Linda Swaan, Stadsdeel West, Politie Amsterdam, Veilig Thuis, Woonzorgcentrum de Boeg, Woonzorgcentrum de Klinker, Thuiszorg-outlet A’dam, Willemsoord BV Den Helder, Foto Formation en de veiligheidssector Stadsdeel West gemeente Amsterdam.

EnglishNederlands